Nha khoa

Nha khoa

Da liễu

TƯ VẤN PTTM

Mỹ phẩm

ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER

Đội ngũ bác sĩ

ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID BEAUTY CENTER
ID Hospital
Medical Staff
ID BEAUTY CENTER
Park Sang Hoon
M.D., Ph.D.
Park Sang Hoon
M.D., Ph.D.

Kinh nghiệm

 • Tiến sĩ y khoa, ĐH Y ĐH quốc gia Seoul
 • Giáo sư Y khoa ĐH Ulsan Bệnh viện Asan Seoul
 • Trưởng khoa Khoa dị tật gương mặt Bệnh viện Asan Seoul
 • Bác sĩ cố vấn Khoa phẫu thuật chỉnh hình ĐH quốc gia Seoul
 • Giáo sư trao đổi Khoa phẫu thuật chỉnh hình ĐH Newyork Mỹ
 • Giáo sư trao đổi UT Dallas Mỹ
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Won Seok Hyon
M.D., Ph.D.
Won Seok Hyon
M.D., Ph.D.

Kinh nghiệm

 • Tiến sĩ y khoa, Đại học Y – Đại học Quốc gia Seoul
 • Giáo sư Y khoa ĐH Sungkyunkwan Bệnh viện Samsung Seoul
 • Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y – Đại học Sungkyunkwan
 • Giáo sư trao đổi Khoa phẫu thuật chỉnh hình
 • Đại học Washington Mỹ
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Ji Hyuck Lee
M.D., M.S.
Ji Hyuck Lee
M.D., M.S.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp cao học ĐH Y ĐH quốc gia Seoul
 • Bác sĩ Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Samsung Seoul
 • Giáo sư ĐH Y ĐH Ehwa
 • Trưởng khoa Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Dongdaemun trực thuộc ĐH Ehwa
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt HQ
ID BEAUTY CENTER
Young tae Seo
M.D.
Young tae Seo
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y – Đại học Inha
 • Bác sĩ Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Đại học Inha
 • Trưởng khoa Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện quân đội thủ đô
 • Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y – Đại học Inha
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
In seok Hwang
M.D.
In seok Hwang
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y – Đại học Aju
 • Giáo sư thỉnh giảng Khoa phẫu thuật chỉnh hình Đại học Aju
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Tae sung Lee
M.D.
Tae sung Lee
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y – Đại học Quốc gia Seoul
 • Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y – Đại học Sungkyunkwan
 • Bác sĩ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul
 • Bác sĩ Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Samsung Seoul
 • Tu nghiệp tại Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện
 • Đại học Washington Mỹ
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Ju yong Kwon
M.D.
Ju yong Kwon
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y – Đại học Quốc gia Seoul
 • Bác sĩ Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Đại học
  quốc gia Seoul
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt HQ
ID BEAUTY CENTER
Chi young Bang
M.D.
Chi young Bang
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y – Đại học Quốc gia Seoul
 • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Y – Đại học Quốc gia Seoul
 • Giáo sư Đại học Y – Đại học Hanlim
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Seung il Oh
M.D.
Seung il Oh
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa ngoại Seoul
 • Đạo tạo tại Đại học Seoul khoa phẫu thuật thẩm mỹ
 • Thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt HQ
ID BEAUTY CENTER
Kyung min Lee
M.D.
Kyung min Lee
M.D.

Kinh nghiệm

 • Khoa ngoại trường Đại học Seoul
 • Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ bệnh viện Seoul
 • Hội viên hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Hội viện hiệp hội thẩm mỹ xương Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
In seok Shin
M.D.
In seok Shin
M.D.

Kinh nghiệm

 • Trường y khoa Đại học Kyonghoe
 • Bác sĩ chuyên môn trung tâm ung thư vú Quốc gia
 • Thành viên của hiệp hội ngoại khoa Hàn Quốc
 • Thành viên của hiệp hội ung thư ngực Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Woo seok Jang
M.D.
Woo seok Jang
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp khoa y Đại học Catholic
 • Nghiên cứu sinh tại trường đại học Catholic khoa y
 • Bác sĩ thẩm mỹ viện JK
 • Bác sĩ thẩm mỹ viện sineoji
 • Thành viên hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Thành viên hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Thành viên hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ xã hội Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Ji eun Jung
M.D.
Ji eun Jung
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Yonsei University College of Medicine
 • Cựu giảng viên lâm sàng tại Bệnh viện Sinchon Severance
 • Trợ giảng giáo sư Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Yonsei
 • Thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Hàn Quốc
 • Thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ mắt Hàn Quốc
 • Thành viên của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ ngực HQ
ID BEAUTY CENTER
Moon ki Lee
M.D.
Moon ki Lee
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại Học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul
 • Chuyên gia PTTM bệnh viện Đại học quốc gia Seoul
 • Trưởng khoa PTTM bệnh viện Lực Lượng vũ trang Thủ Đô
  Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật tạo hình xương mặt Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Seong Yeon Kim
M.D.
Seong Yeon Kim
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học y khoa Ewha Womans University
 • Thực tập tại bệnh viện Mary’s Catholic University
 • Nhận bằng bác sỹ chuyên khoa thẩm mỹ
 • Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Catholic khoa y
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Tae hyung Kim
M.D.
Tae hyung Kim
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp khoa Y đại học Catholic
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Dae hwa kim
M.D.
Dae hwa kim
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Yonsei University
 • Giảng viên khoa phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện ĐH Yonsei
 • Nghiên cứu sinh tại UPMC Hoa Kỳ
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội vi phẫu Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ mũi HQ
ID BEAUTY CENTER
Chan woo Park
M.D.
Chan woo Park
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa Đại Học Hanyang
 • Tốt nghiệp Cao học Y khoa Đại học Hanyang
 • Chuyên gia PTTM tại Bệnh viện Đại học Hanyang
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội vi phẫu Hàn Quốc
  Hội viên Hiệp hội phẫu thuật tạo hình xương mặt Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Kim Ji hwan
M.D.
Kim Ji hwan
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa – Đại học Công giáo
 • Đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Công giáo Hàn Quốc Seoul Bệnh viện St. Mary’s
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Byun Il Hwan
M.D.
Byun Il Hwan
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại Học Y Trường Đại Học Yonsei
 • Giáo sư khoa PTTM Đại Học Y trường Đại Học Yonsei
 • Học & nghiên cứu tại University of Chicago Medical Center
 • Học & nghiên cứu tại Georgetown University Hospital Mỹ
 • Thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Thành viên Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ ngực
 • Thành viên Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ mắt
ID BEAUTY CENTER
Kim Jae Yoon
M.D.
Kim Jae Yoon
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y Wonju trường Đại học Yonsei
 • Cựu giảng viên tại Bệnh viện Sevenrance Shinchon
 • Giáo sư Phòng PTTM Đại học y trường Đại học Yonsei
 • Thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Thành viên Hiệp hội nghiên cứu PTTM mũi
 • Thành viên Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ mắt
 • Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Ahn Sung Jae
M.D.
Ahn Sung Jae
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y Trường Đại học Yonsei
 • Hoàn thành Khoa PTTM tại Bệnh viện Severance Đại học Yonsei
 • Học & nghiên cứu về PTTM tại Uchicago Mỹ
 • Thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Thành viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Lee Woo Yeon
M.D.
Lee Woo Yeon
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa Yonsei
 • Đào tạo PTTM tại Đại học Y khoa Chicago, Hoa Kỳ
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật tạo hình sọ mặt Hàn Quốc
ID BEAUTY CENTER
Choi Jong Hyeon
M.D.
Choi Jong Hyeon
M.D.

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa – Đại học Công giáo
 • Bác sĩ nội trú & thực tập tại Bệnh viện St. Mary’s Seoul
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện St. Mary’s Seoul
 • Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Đăng ký tư vấn